Convocatòria ple extraordinari dijous 28-5-2020

S’informa a tots els veïns que hi haurà Ple amb caràcter extraordinari el proper dijous 28 de maig

Data:  dijous 28 de maig 
Hora:  12:30 hores
Lloc: A distància (plataforma localretmeet per a la celebració dels òrgans col·legiats a distància per part de les administracions locals mitjançant videoconferència, de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i el Reial Decret-Llei 11/2020, de data 31 de març.)

ORDRE DEL DIA:

1- Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’alcaldia des de la darrera sessió de data 13/3/2020 i altres resolucions de l’Alcaldia.

2- Aprovació del calendari laboral

3- Ratificació aprovació contracte de cessió d’espai amb Orange (Antenes Telefonia Mòbil)

4- Ratificació de la licitació, i de l’adjudicació, si s’escau, de la construcció d’una sala polivalent a la Pleta del Prat per a l’impuls de les activitats de muntanya

5- Informe de la Comissió Especial de Comptes, comptes de l’exercici 2019 Ajuntament i CALP

6- Donar compte de la Liquidació pressupost 2019 Ajuntament i CALP: Aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF), i tramesa a la Generalitat i Ministerio Hacienda

7- Conveni relatiu a la nova llar d’infants amb els Serveis Territorials d’Educació de Lleida curs20-21 i l’adhesió al pla pilot.

8- Conveni entre els Ajuntaments que formen part de la Comunitat de Municipis cardosencs sobre l’Escola Bressol

9- Conveni DARP i Ajuntament, gestió forestal

10- Conveni Forestal Catalana, SA. i Ajuntament, cabana Ventolau

11- Acceptació de subvencions Diputació de Lleida i altres entitats

12- Informes d’Alcaldia relatius a assumptes de caràcter municipal, en especial referència al coronavirus

El Ple serà transmès en directe per Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mx2IdHhgkzo

Publicat a Plens

Finalització obres d’urgència carretera de Lleret

Es comunica, en especial al veïnatge de Lleret, que han finalitzat les obres que es van dur a terme amb caràcter d’urgència pel que fa a l’arranjament dels talussos de la carretera d’accés a aquesta localitat.

Per tant, s’ha restablert mercès a aquesta actuació el tràfic rodat amb totes garanties per aquesta via de comunicació.

S’acompanyen documents gràfics de l’abast de la mateixa.

Publicat a General

Condicions ús obligatori de mascaretes en espais públics

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’Ordre SND/422/220, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per l’ús obligatori de mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

S’estableix  l’obligatorietat d’ús de la mascareta en els espais públics sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones.

La mesura, que entra en vigor demà, serà obligatòria per als major de sis anys i estarà recomanada per als infants d’entre tres i cinc.

S’aconsella l’ús de mascaretes quirúrgiques o higièniques.

Queden fora de l’obligatorietat en els següents casos:

– Les persones amb dificultats respiratòries

– Les que tinguin altres contraindicacions de salut degudament justificades

– Les que per la seva discapacitat o dependència puguin presentar alteracions de conducta.

– Les que estiguin fent activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta, com ara beure o menjar.

– Les que es trobin en situacions considerades de causa major.

La mascareta serà obligatòria, tant a la via pública, com en espais a l’aire lliure, i en qualsevol lloc tancat d’ús públic o que estigui obert al públic si no és possible mantenir-hi la distància de seguretat de dos metres entre persones.

De fet, es precisa que l’obligatorietat de l’ús de la mascareta no ha d’anul·lar mesures bàsiques com mantenir la distància o rentar-se les mans.

L’ordre entrarà en vigor demà 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Per més informació podeu descarregar-vos l’OrdreSND/422/220, de 19 de maig.

Publicat a General

Ajuts pel pagament del lloguer de l’habitatge habitual als afectats pel COVID-19

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert convocatòria per a la concessió d’ajuts amb la finalitat de resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer a causa de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Podeu trobar la informació en el següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-del-lloguer/ 

Per més informació podeu trucar al telèfon d’atenció telefònica del Departament d’Habitatge del Consell Comarcal del Pallars Sobirà: 676935596 (de 9:00h a 14:00h).

Publicat a General

Mesures de flexibilització de la fase 1 “avançada” que afecten al sector turístic

Segons l’ordre SND/414/2020, de 16 de maig, a continuació citem les mesures de flexibilització de la Fase 1 “avançada” que afecten al sector turísticper a l’aplicació de la Fase 2 del Pla de desconfinament.

– Els establiments amb activitats d’hostaleria i restauració podran reobrir al públic per al consum a l’interior del local, excepte discoteques i bars d’oci nocturn, fins al 40% de la seva capacitat complint amb les mesures de seguretat establertes per aquesta mesura. Es manté sense novetats el servei de menjar per emportar i el servei a les terrasses. Article 18

– Els hotels i els establiments turístics podran reobrir les zones comunes al públic sense superar el terç de la seva capacitat. Article 22

– S’estableixen les pautes i recomanacions per a la reobertura de sales d’exposicions i centres on s’hi mostren béns culturals amb presència de personal d’atenció al públic. Article 25

– S’estableixen les pautes per a la reobertura al públic de monuments i altres equipaments culturals. Article 31

– Es permet la reobertura de locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals. Si es celebra en espais tancats, el espectador ha de tenir pre-assignada la seva butaca i no es podrà superar un terç de la seva capacitat ni reunir més de cinquanta persones. En el cas d’activitats a l’aire lliure, el públic s’ha de mantenir assegut mantenint la distància de seguretat i no pot superar el terç de la capacitat de l’espai ni reunir més de 400 persones.Article 38

– S’amplia fins 20 persones els grups per a la pràctica de turisme actiu i de natura. Article 47

– Es restableix l’activitat organitzada i en totes les seves modalitats de la caça cinegètica i de la pesca esportiva . Article 48 i 49

En tots els casos i per tal de mantenir la garantia sanitària s’han de seguir les mesures de prevenció d’higiene, protecció i desinfecció establertes per a cada activitat tant per a usuaris com per als treballadors, mobiliari i equipaments.

Més informació a l’Agència Catalana de Turisme

Publicat a General

Informació sobre la primera cobrança de l’OAGRTL IVTM

La cobrança de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica d’aquest ajuntament s’està realitzant des del mes de febrer per part de l’OAGRTL.

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat, es va allargar el termini de pagament d’aquests tribut; i es carregaran les domiciliacions el proper dia 21 de maig als comptes d’aquells ciutadans que ho tenen domiciliat, mentre que el termini de pagament per aquells contribuents que no tenen els rebuts domiciliats finalitza el proper dia 25 de maig, tal com ja es va fer públic a la web municipal.

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el document que van rebre inicialment per correu, ja no és vàlid i  per poder-lo pagar abans del dia 25 de  maig n’han de tenir un de nou actualitzat.

Per obtenir aquest nou document de pagament, cal facilitar el NOM/COGNOMS i CIF del titular del rebut.

  • Es pot demanar directament per correu electrònic a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs locals oagrtl@diputaciolleida.cat
  • O bé a través del propi ajuntament.

Publicat a Documentació, General

Tall subministrament aigua potable a Tavascan el 18-5-2020

Us comuniquem que el dilluns dia 18 de maig, a partir de les 9:00h del matí, es tallarà el subministrament d’aigua potable a la localitat de Tavascan, per la realització dels treballs de manteniment i neteja del dipòsit i la xarxa d’aigua del poble.

Un cop realitzades les tasques i en la màxima brevetat possible, es restablirà el subministrament.

Preguem disculpeu les molèsties ocasionades.

Publicat a General

Enquesta sobre la PAC (Política Agrària Comuna)

La Comissió Europea està duent a terme una revisió en profunditat de la Política Agrària Comuna arrel del canvi del Govern Europeu, la sortida del Regne Unit i la proposta de GreenDeal que ja fet la Presidenta. Són molts els canvis els que es volen introduir, i molts d’ells afecten directament l’activitat econòmica de les zones rurals i els seus pobladors. Us fem a mans aquesta enquesta que s’ha elaborat per conèixer l’opinió de les parts interessades i incorporar les propostes que es facin la seva redefinició:EnquestaTots som conscients de la importància que té la PAC per la gestió del territori, raó per la qual us convidem a reflexionar i completar-la.

Publicat a General

Reobertura deixalleries a particulars i servei de recollida de voluminosos amb restriccions

Us informem que es torna a obrir el servei de deixalleries i de recollida de voluminosos a particulars, però amb restriccions.Servei de deixalleries:– Horari: de 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres/ dissabte i dumenge matí i tarda de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 hores– Es donarà accés a l’usuari un a un per tal d’oferir les proteccions necessàries a l’usuari i al treballador– Es recomana dur mascareta i guants i mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Tampoc es podrà entrar a les oficines de la deixalleria.– Heu de dur els residus ben separats per tal d’agiltizar les operacions a la deixalleria– Podeu venir a buscar Compost.Recollida de voluminosos a la demanda:– Es torna a donar el servei de recollida de voluminosos a la demanada per a particulars– Cal que l’usuari faci la sol·licitud com sempre i que no tregui els residus al carrer fins que el servei de recollida ho hagi acordat amb l’usuari.– Us recordem que no es fan buidades de casa ni de magatzems, i que per això cal que empreu un transportitsta privat que abans s’ha de posar en contacte amb la deixalleria per acordar com lliurar els residus.– Us demanem que feu sevir aquest servei amb cautela, ja que es podria col·lapsar el servei i no ser capaços de donar sortida a totes les demandes.Lliurament de compost:– Podeu venir a buscar composts pels vostres jardins durant l’horari d’obertura de la deixalleria.Per a més informació sobre les mesures a les dues deixalleries podeu accedir al document adjunt.
PROTOCOL MESURES PROTECCIÓ PER L’OBERTUTA DE LES DEIXALLARIES A APRITR DE L 11 DE MAIG

Publicat a General

Obres a la carretera d’accés al poble de Lleret

Us comuniquem que el dijous dia 7 de maig, van començar les obres per executar actuacions d’urgència necessàries per poder garantir l’accés rodat al poble de Lleret (municipi de Lladorre) Expedient 10/2020. 

Es preveu el següent horari: de dilluns a divendres, de 8h a 15h.30h (descans per esmorzar de 10h a 10h30) iuna duració màxima de l’obra de 4 setmanes.

Lamentem les molèsties que puguem ocasionar

Publicat a General