PROCÉS DE SELECCIÓ DE DOS PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL I DOS OFICIALS DE SEGONA I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, DE DOS PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, I DOS OFICIALS DE SEGONA I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Us podeu descarregar les bases en aquest enllaç: Bases – Edicte

Us podeu descarregar el Full de Sol·licitud d’oficial de 2ª de la brigada municipal en aquest enllaç: sol.licitud_oficial 2a

Us podeu descarregar el Full de Sol·licitud de peó de la brigada municipal en aquest enllaç: sol.licitud_peo

Publicat a General

Nota de Premsa – “Actuacions de reforma de la xarxa d’aigua i del sistema de clavegueram a les Bordes de Quanca”

NOTA DE PREMSA

L’ajuntament de Lladorre ha estat beneficiari d’un ajut de la Diputació de Lleida dins del Pla Extraordinari d’Inversions Locals, 2017-2018 (Pla de Reforç Municipal) pel que fa a l’actuació anomenada “Actuacions de reforma de la xarxa d’aigua i del sistema de clavegueram a les Bordes de Quanca”.

Pressupost de l’actuació: 30.954,80€

Subvenció atorgada: 20.000,00€

 

Actuació realitzada gràcies a la Diputació de Lleida.

 

Desacrrega la NOTA DE PREMSA  clicant aquí.

Publicat a General

ACTUACIONS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU AL MUNICIPI DE LLADORRE

Condicionament de la cabana dels Guerossos, dels GR11 entre Lleret i Boldís Sobirà, dels camins Tavascan a Noarre i Lladorre a Lleret, i de l’aparcament de la Font Verda

En els darrers mesos s’han realitzat actuacions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals i, actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics, en el marc de les actuacions d’ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU AL MUNICIPI DE LLADORRE

Per a poder realitzar les actuacions esmentades, l’Ajuntament de Lladorre ha executat una sèrie d’actuacions, per un Cost total de  86.912,85 Euros, dels quals, 60.000 euros responen a l’ajut financer de la Unió Europea (25.800,00 euros) i de la Generalitat de Catalunya (34.200,00 euros)

En aquest projecte s’ha actuat en quatre punts; la cabana dels Guerossos, el GR11 entre Lleret i Boldís Sobirà, als camins Tavascan – Noarre i Lladorre – Lleret i a l’aparcament de la Font Verda (Polígon 2 i Parcel∙la 373 propietat de l’Ajuntament de Lladorre). Es tracta d’espais que, o bé estan dins del’àmbit del PNAP o són senders, que tot i discorre fora del seu àmbit, donen accés al Parc i condueixen als visitants de forma ordenada i estructurada per una ruta fixada en l’interior de l’àmbit.


Per més informació sobre les actuacions projectades, i els resultats, podeu accedir als següents documents:

 

Publicat a General

Festa Local a Lladorre

Us recordem que demà divendres 31 de juliol de 2020, festa local de Lladorre, aquest ajuntament romandrà tancat.

Publicat a General

Convocatòria ple ordinari dilluns 3 d’Agost

S’informa a tots els veïns que hi haurà Ple amb caràcter ordinari, el proper dilluns 3 d’agost a les 11h en primera convocatòria, i a les 11.30h en segona convocatòria

Data:  dilluns 3 d’agost 
Hora:  11h hores (1a convocatòria). 11h30 (2a convocatòria)
Lloc:   sala de plens casa consistorial 

ORDRE DEL DIA:


1.    Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.    Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’alcaldia des de la darrera sessió de data 28/05/2020 i altres resolucions de l’Alcaldia. 

3.    Aprovació ajuts festes majors del municipi 2020

4.    Ratificació adjudicació CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICIPI DE LLADORRE

5.    Execució ajuts PNAP

6.    Concessió subvenció nens matriculats a les Llars d’infants de Llavorsí

7.    Ampliació Bonificació taxa famílies amb nens matriculats a les Llars d’infants dels municipis de la comarca del Pallars sobirà

8.    Aprovació dels comptes generals, exercici 2019, Aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF), i tramesa a la Generalitat , Sindicatura de Comptes i Ministerio Hacienda

9.    APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES PARTICULARS QUE HAURÀ DE REGIR LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  DE LES PEÇES DE CAÇA  MAJOR ATORGADES A AQUEST AJUNTAMENT TEMPORADA 2020/2021

10.  Acord de canvi de numeració de la finca 12 del carrer únic a Boldís

11.  Regularització retribucions regidories delegades

12.  Adhesió setmana europea de la mobilitat 2020

13.  Moció per la suficiència financera

14.  Acceptació de subvencions

15.  Informes d’alcaldia de contractació

16.  Aprovació de tràmits d’urgència si s’escau

17. Precs i preguntes 

Publicat a General

Inspeccions ITV de maquinària agrícola

Us informem que el proper dia 15 de setembre de 2020, es desplaçarà en aquest municipi de Lladorre la ITV MÒBIL, de les 17:00 a les 18:00 hores, per realitzar les inspeccions de maquinària agrícola.

Degut a la situació extraordinària pel coronavirus és obligatori demanar cita prèvia al 973623000 abans del 08/09/20.

 • Sols es revisaran vehicles amb cita prèvia concertada.
 • Per evitar contacte físic amb diners, el pagament haurà de ser amb targeta.
 • Tots els usuaris hauran de dur guants i mascareta.
 • S’haurà de respectar l’hora de citació per evitar aglomeracions en la zona d’inspecció i sols una persona per vehicle.

Publicat a General

Ampliació ocupació de la via pública amb taules i cadires

Es comunica a tots els veïns i veïnes que l’Ajuntament de Lladorre, ha aprovat, per Decret d’Alcaldia 46/2020 l’ampliació temporal de terrasses de bars i restaurants, sempre i quan es garanteixi l’accessibilitat dels vianants, la seguretat vial i el descans veïnal. Per aquest motiu, s’informa també als titulars dels estabilments de restauració la obligació de comunicar a l’Ajuntament de Lladorre, per mitjà de correu electrònic (ajuntament@lladorre.ddl.net) els metres quadrats previstos a ocupar en concepte de terrassa fins a un màxim d’un 100% més d’espai públic respecte l’espai que se’ls permetia ocupar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el passat 14 de març de 2020.

Lladorre, 2 de juliol de 2020

L’Alcalde

Publicat a General

Casal d’estiu de les valls de Cardós (20 de Juliol al 14 d’Agost)

Us informem que s’han obert les inscripcions al Casal d’estiu de les Valls de Cardós per a totes aquelles famílies interessades. Us podeu inscriure enviant un correu electrònic  aodl@vallsdecardos.com, i se us enviarà la documentació necessària per a fer el tràmit i el pagament de la inscripció. El termini d’inscripció és fins el 10 de juliol

El casal d’estiu va adreçat als nens i nenes d’entre 3 i 12 anys. La major part de les activitats seran de caire esportiu, diverses, i adaptades a l’edat dels participants. També es faran activitats d’excursió i coneixement de l’entorn. 

Les dates seran del 20 de juliol al 14 d’agost.

Horari: de 9:00 a 14:00h.

Preus:

 • 1 setmana: 40€ escolaritzats/ 50€ no escolaritzats a la comarca.
 • 2 setmana: 60€ escolaritzats / 80€ no escolaritzats a la comarca.
 • 4 setmanes: 100€ escolaritzats / 120€ no escolaritzats a la comarca.

Ubicació:

La major part dels dies seria a Ribera de Cardós, utilitzant diversos equipaments com el parc infantil, el pati de l’escola i el poliesportiu, a més d’activitats a l’aire lliure. També s’ofereix la possibilitat de desplaçar alguns dies de la setmana les activitats a Tavascan, oferint també activitats a la piscina municipal i a la resta d’equipaments esportius del poble. Així doncs, ens haureu de confirmar la disponibilitat dels pares i mares per a transportar els vostres fills/es en cas que sigui necessari. 

Per més informació podeu trucar al telèfon de contacte del tècnic de la Comunitat de Municipis Cardosencs. 697 384 501 (Joel).

Publicat a General

Obertura instal.lacions municipals

Es comunica a tots els veïns i veïnes que el proper dissabte dia 27 de juny, s’obriran al públic les següents instal·lacions municipals:

 • Piscina municipal de Tavascan
 • Punt d’informació turística
 • Refugi de la Pleta del Prat

S’informa també de la reobertura al públic dels espais municipals següents: sala polivalent, sala d’actes, i local social.

Atesa la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 s’han adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat sanitària dels usuaris, així com nova senyalització, en compliment de la normativa dictada per l’autoritat competent.

Per accedir als recintes i als serveis municipals caldrà seguir les mesures d’higiene i seguretat front la COVID-19

Lladorre, 22 de juny de 2020

L’Alcalde

Publicat a General

Nova governança de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19

El President de la Generalitat ha dictat el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada pel la COVID-19 i inici de l‘etapa de represa la territori de Catalunya, pel qual es determina, amb efectes a partir de les 00:0 hores del dia 19 de juny, la finalització de la fase III del Pla per al desescalada de les mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19. En conseqüència, a Catalunya restaran sense efecte les mesures extraordinàries derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’iniciarà “l’etapa de represa”. D’acord amb l’esmentat Decret s’aixequen les restriccions de mobilitat a tot Catalunya.

La consellera de Salut i el conseller d’Interior estan facultats, d’acord amb l’article 5 del Decret 63/2020, de 18 de juny, per adoptar les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s’inicia, en la seva condició d’autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació de PROCICAT. En exercici d’aquestes facultats els consellers de Salut i d’Interior han adoptat avui mateix una resolució per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, que en síntesi són les següents:

1. MESURES GENERALS

1.1. Deure de protecció.

 • S’estableix un deure de protecció de caràcter general pel qual la ciutadania ha d’adoptar mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en la higiene freqüent de mans, la higiene de símptomes respiratoris, el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, la distància física interpersonal de seguretat, l’ús de mascaretes quan no sigui possible mantenir la distància, etc.
 • Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.
   

1.2 Plans sectorials específics i protocols organitzatius.

 • Les mesures previstes en la Resolució han de ser completades amb els plans sectorials  d’activitats que s’han d’elaborar i aprovar d’acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020. Els plans ja aprovats han adaptar-se a la nova situació mitjançant un annex específic.
 • Les persones titulars de les distintes activitats són responsables d’adaptar-ne les condicions d’exercici a les mesures i previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.
   

1.3 Protecció de la població vulnerable.

 • Les persones titulars de les distintes activitats son responsables d’establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada a l’interior dels locals o establiments i que hi faciliti la mobilitat de les persones vulnerables.
   

1.4 Seguiment i aplicació de les mesures.

 • Seguiment i avaluació contínua de les mesures previstes en la Resolució en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
 • Les persones titulars dels departaments de Salut i d’Interior poden adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació de la Resolució.
 • Les persones titulars dels locals, establiments o espais on es duguin a terme activitats obertes a públic i similars han d’identificar una persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives necessàries.  Per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, que sigui interlocutora amb les autoritat sanitària en cas que es requereixi.
   

1.5 Transparència.

 • Les administracions públiques han de col·laborar per  proveir d’informació la ciutadania sobre l’afectació de la COVID-19.
   

2. MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES

2.1 Distància física interpersonal de seguretat entre les persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual:

 • 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persones. En cas que no es pugui mantenir aquesta distància serà obligatori l’ús de mascareta. En espais tancats no es poden mantenir distàncies inferiors a 1m.
   

2.2 Ús de mascaretes.

 • Obligatori des dels sis anys en endavant, tractant-se de persones que no mantenen un contacte proper de forma habitual:
 • Quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m.
 • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat.
 • Es preveuen un seguit d’excepcions a l’obligació, com ara les dificultats respiratòries i la pràctica esportiva.
   

2.3 Reunions i activitats socials i d’oci.

 • Es permeten reunions familiars i activitats socials, sempre que no es generin aglomeracions.
 • Es considera aglomeració la concentració de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat que correspongui en l’espai.
 • Els titulars o responsables de l’organització d’activitats obertes al públic o de prestació de serveis han d’adoptar les mesures organitzatives necessàries.
 • Les administracions públiques han de vetllar per evitar aglomeracions.

MESURES QUE ENTRARAN EN VIGOR EL DIA 25 DE JUNY

2.4 Aforament en espais a l’aire lliure:

a) Norma general: 2,5 m2 per persona.

b) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal de seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús mascareta
 • Registre dels assistents o preassignació de localitats
 • Espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida.

-. Mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

2.5 Aforament en espais tancats.

a) Norma general: 2,5 mts. per persona.

b) Espais sectoritzats, amb control de fluxos i sortida independents, amb un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan se situen en seients preassignats.

c) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal de seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús mascareta
 • Registre dels assistents o preassignació de localitats
 • Mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.

2.6 Mesures en congressos, fires i actes similars.

a) Norma general : 2,5 m2 per persona.

b) Es podrà rebaixar la distància física interpersonal d seguretat complint totes les condicions següents.

 • Ús de mascareta.
 • Espais sectoritzats, amb control de fluxos i sortida independents, amb un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan se situen en seients preassignats.

2.7. Aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració.

 • Garantir la distància física interpersonal.
 • S’ha de fomentar la prereserva.

3. Control de compliment de les mesures i règim sancionador:

 • Ajuntaments i Generalitat, en l’àmbit de les seves competències. 

4. Règim transitori:

 • Mentre no s’aprovi l’actualització dels plans sectorials existents, s’aplicaran les mesures contingudes en els plans corresponents a la fase II .
 • En absència de plans sectorials específics, i abans del dia 25 de juny ,s’aplicaran els aforaments màxims següents:
 • Establiments i locals oberts al públic: 50%
 • Espais a l’aire lliure oberts a públic: 75%.

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Publicat a General