BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE SOCORRISTA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LLADORRE – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Socorrista de piscina”, categoria “socorrista”, grup de classificació C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Lladorre

Termini de presentació de sol.licituds: 1 de Juny

 

Anunci – bases contractació socorrista

full_sol.licitud_socorrista 2021

Publicat a General

Nou canó de neu a l’estació de Tavascan

El projecte inicial consta de dos actuacions diferenciades, la adequació de les instal·lacions amb augment del diàmetre de la canonada i l’adquisició de un nou innivador de Baixa Pressió de nova tecnologia model TR8 en substitució del innivador existent de fa 20 anys, espatllat i que ja fa temps que no s’utilitza.

Actuació subvencionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Publicat a General

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, DE DOS PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, I DOS OFICIALS DE SEGONA I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Descarrega la llista provisional clicant aquí.

 

Publicat a General, Laboral

PROCÉS DE SELECCIÓ DE DOS PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL I DOS OFICIALS DE SEGONA I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS, DE DOS PEONS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL, I DOS OFICIALS DE SEGONA I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Us podeu descarregar les bases en aquest enllaç: Bases – Edicte

Us podeu descarregar el Full de Sol·licitud d’oficial de 2ª de la brigada municipal en aquest enllaç: sol.licitud_oficial 2a

Us podeu descarregar el Full de Sol·licitud de peó de la brigada municipal en aquest enllaç: sol.licitud_peo

Publicat a General

Nota de Premsa – “Actuacions de reforma de la xarxa d’aigua i del sistema de clavegueram a les Bordes de Quanca”

NOTA DE PREMSA

L’ajuntament de Lladorre ha estat beneficiari d’un ajut de la Diputació de Lleida dins del Pla Extraordinari d’Inversions Locals, 2017-2018 (Pla de Reforç Municipal) pel que fa a l’actuació anomenada “Actuacions de reforma de la xarxa d’aigua i del sistema de clavegueram a les Bordes de Quanca”.

Pressupost de l’actuació: 30.954,80€

Subvenció atorgada: 20.000,00€

 

Actuació realitzada gràcies a la Diputació de Lleida.

 

Desacrrega la NOTA DE PREMSA  clicant aquí.

Publicat a General

ACTUACIONS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU AL MUNICIPI DE LLADORRE

Condicionament de la cabana dels Guerossos, dels GR11 entre Lleret i Boldís Sobirà, dels camins Tavascan a Noarre i Lladorre a Lleret, i de l’aparcament de la Font Verda

En els darrers mesos s’han realitzat actuacions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals i, actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics, en el marc de les actuacions d’ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU AL MUNICIPI DE LLADORRE

Per a poder realitzar les actuacions esmentades, l’Ajuntament de Lladorre ha executat una sèrie d’actuacions, per un Cost total de  86.912,85 Euros, dels quals, 60.000 euros responen a l’ajut financer de la Unió Europea (25.800,00 euros) i de la Generalitat de Catalunya (34.200,00 euros)

En aquest projecte s’ha actuat en quatre punts; la cabana dels Guerossos, el GR11 entre Lleret i Boldís Sobirà, als camins Tavascan – Noarre i Lladorre – Lleret i a l’aparcament de la Font Verda (Polígon 2 i Parcel∙la 373 propietat de l’Ajuntament de Lladorre). Es tracta d’espais que, o bé estan dins del’àmbit del PNAP o són senders, que tot i discorre fora del seu àmbit, donen accés al Parc i condueixen als visitants de forma ordenada i estructurada per una ruta fixada en l’interior de l’àmbit.


Per més informació sobre les actuacions projectades, i els resultats, podeu accedir als següents documents:

 

Publicat a General

Festa Local a Lladorre

Us recordem que demà divendres 31 de juliol de 2020, festa local de Lladorre, aquest ajuntament romandrà tancat.

Publicat a General

Convocatòria ple ordinari dilluns 3 d’Agost

S’informa a tots els veïns que hi haurà Ple amb caràcter ordinari, el proper dilluns 3 d’agost a les 11h en primera convocatòria, i a les 11.30h en segona convocatòria

Data:  dilluns 3 d’agost 
Hora:  11h hores (1a convocatòria). 11h30 (2a convocatòria)
Lloc:   sala de plens casa consistorial 

ORDRE DEL DIA:


1.    Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.

2.    Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’alcaldia des de la darrera sessió de data 28/05/2020 i altres resolucions de l’Alcaldia. 

3.    Aprovació ajuts festes majors del municipi 2020

4.    Ratificació adjudicació CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICIPI DE LLADORRE

5.    Execució ajuts PNAP

6.    Concessió subvenció nens matriculats a les Llars d’infants de Llavorsí

7.    Ampliació Bonificació taxa famílies amb nens matriculats a les Llars d’infants dels municipis de la comarca del Pallars sobirà

8.    Aprovació dels comptes generals, exercici 2019, Aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF), i tramesa a la Generalitat , Sindicatura de Comptes i Ministerio Hacienda

9.    APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES PARTICULARS QUE HAURÀ DE REGIR LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  DE LES PEÇES DE CAÇA  MAJOR ATORGADES A AQUEST AJUNTAMENT TEMPORADA 2020/2021

10.  Acord de canvi de numeració de la finca 12 del carrer únic a Boldís

11.  Regularització retribucions regidories delegades

12.  Adhesió setmana europea de la mobilitat 2020

13.  Moció per la suficiència financera

14.  Acceptació de subvencions

15.  Informes d’alcaldia de contractació

16.  Aprovació de tràmits d’urgència si s’escau

17. Precs i preguntes 

Publicat a General

Inspeccions ITV de maquinària agrícola

Us informem que el proper dia 15 de setembre de 2020, es desplaçarà en aquest municipi de Lladorre la ITV MÒBIL, de les 17:00 a les 18:00 hores, per realitzar les inspeccions de maquinària agrícola.

Degut a la situació extraordinària pel coronavirus és obligatori demanar cita prèvia al 973623000 abans del 08/09/20.

  • Sols es revisaran vehicles amb cita prèvia concertada.
  • Per evitar contacte físic amb diners, el pagament haurà de ser amb targeta.
  • Tots els usuaris hauran de dur guants i mascareta.
  • S’haurà de respectar l’hora de citació per evitar aglomeracions en la zona d’inspecció i sols una persona per vehicle.

Publicat a General

Ampliació ocupació de la via pública amb taules i cadires

Es comunica a tots els veïns i veïnes que l’Ajuntament de Lladorre, ha aprovat, per Decret d’Alcaldia 46/2020 l’ampliació temporal de terrasses de bars i restaurants, sempre i quan es garanteixi l’accessibilitat dels vianants, la seguretat vial i el descans veïnal. Per aquest motiu, s’informa també als titulars dels estabilments de restauració la obligació de comunicar a l’Ajuntament de Lladorre, per mitjà de correu electrònic (ajuntament@lladorre.ddl.net) els metres quadrats previstos a ocupar en concepte de terrassa fins a un màxim d’un 100% més d’espai públic respecte l’espai que se’ls permetia ocupar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el passat 14 de març de 2020.

 

47.20 Decret Terrasses

Lladorre, 2 de juliol de 2020

L’Alcalde

Publicat a General