Municipi

Dades generals

Pobles que configuren el municipi de Lladorre:
Aineto, Boldís Jussà, Boldís Sobirà, Lladorre, Lleret i Tavascan

El terme municipal fronterer amb França, comprèn tota la capçalera de la Vall de Cardós.
Els dos corrents principals que la formen, els rius Lladorre i Tavascan, s’envolten d’un esplèndid ventall de cims (Sotllo, Mont-Roig) i nombrosos llacs de gran bellesa com el Naorte, Certescans (el més gran del Pirineu), Mariola.. als quals es pot accedir a través de nombroses pistes forestals tenint com a punt de partida el poble de Tavascan.

EL municipi té una bona infraestructura turística que acull a molts paraticipans d’esports d’aventura i amants de l’esquí de fons.

FESTES MAJORS DEL MUNICIPI

Aineto: patró sant Romà
La festa major és celebra la primera setmana d’agost (dinar veïnal)

Boldís Jussà: patró Sant Pere
La festa major és celebra el 29 de juny (dinar veïnal)

Boldís Sobirà: patró Sant Fruitós, 21 de gener

Lladorre: patró Sant Martí
La festa major és celebra l’últim dissabte del mes de juliol

Lleret: patró Sant Corneli
La festa major es celebra el 15 de setembre.

Tavascan: Patró Sta neus i St Bartomeu
La festa major és el 4, 5 , 24 i 25 d’agost

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.