Mesures de flexibilització de la fase 1 “avançada” que afecten al sector turístic

Segons l’ordre SND/414/2020, de 16 de maig, a continuació citem les mesures de flexibilització de la Fase 1 “avançada” que afecten al sector turísticper a l’aplicació de la Fase 2 del Pla de desconfinament.

– Els establiments amb activitats d’hostaleria i restauració podran reobrir al públic per al consum a l’interior del local, excepte discoteques i bars d’oci nocturn, fins al 40% de la seva capacitat complint amb les mesures de seguretat establertes per aquesta mesura. Es manté sense novetats el servei de menjar per emportar i el servei a les terrasses. Article 18

– Els hotels i els establiments turístics podran reobrir les zones comunes al públic sense superar el terç de la seva capacitat. Article 22

– S’estableixen les pautes i recomanacions per a la reobertura de sales d’exposicions i centres on s’hi mostren béns culturals amb presència de personal d’atenció al públic. Article 25

– S’estableixen les pautes per a la reobertura al públic de monuments i altres equipaments culturals. Article 31

– Es permet la reobertura de locals i establiments destinats a actes i espectacles culturals. Si es celebra en espais tancats, el espectador ha de tenir pre-assignada la seva butaca i no es podrà superar un terç de la seva capacitat ni reunir més de cinquanta persones. En el cas d’activitats a l’aire lliure, el públic s’ha de mantenir assegut mantenint la distància de seguretat i no pot superar el terç de la capacitat de l’espai ni reunir més de 400 persones.Article 38

– S’amplia fins 20 persones els grups per a la pràctica de turisme actiu i de natura. Article 47

– Es restableix l’activitat organitzada i en totes les seves modalitats de la caça cinegètica i de la pesca esportiva . Article 48 i 49

En tots els casos i per tal de mantenir la garantia sanitària s’han de seguir les mesures de prevenció d’higiene, protecció i desinfecció establertes per a cada activitat tant per a usuaris com per als treballadors, mobiliari i equipaments.

Més informació a l’Agència Catalana de Turisme

Publicat a General