Informació sobre la primera cobrança de l’OAGRTL IVTM

La cobrança de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica d’aquest ajuntament s’està realitzant des del mes de febrer per part de l’OAGRTL.

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat, es va allargar el termini de pagament d’aquests tribut; i es carregaran les domiciliacions el proper dia 21 de maig als comptes d’aquells ciutadans que ho tenen domiciliat, mentre que el termini de pagament per aquells contribuents que no tenen els rebuts domiciliats finalitza el proper dia 25 de maig, tal com ja es va fer públic a la web municipal.

Pel que fa als rebuts no domiciliats, el document que van rebre inicialment per correu, ja no és vàlid i  per poder-lo pagar abans del dia 25 de  maig n’han de tenir un de nou actualitzat.

Per obtenir aquest nou document de pagament, cal facilitar el NOM/COGNOMS i CIF del titular del rebut.

  • Es pot demanar directament per correu electrònic a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs locals oagrtl@diputaciolleida.cat
  • O bé a través del propi ajuntament.

Publicat a Documentació, General