Finalització obres d’urgència carretera de Lleret

Es comunica, en especial al veïnatge de Lleret, que han finalitzat les obres que es van dur a terme amb caràcter d’urgència pel que fa a l’arranjament dels talussos de la carretera d’accés a aquesta localitat.

Per tant, s’ha restablert mercès a aquesta actuació el tràfic rodat amb totes garanties per aquesta via de comunicació.

S’acompanyen documents gràfics de l’abast de la mateixa.

Publicat a General