Edicte de modificació puntual POUM la Molina

El Plenari de l’Ajuntament de Lladorre en sessió extraordinària celebrada el 4 de Juliol del 2019, va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Lladorre e l’àmbit de la Molina de Tavascan

Clica aquí per a llegir l’edicte

Clica aquí per a llegir el projecte sencer

Publicat a General