Convocatòria ple extraordinari dijous 28-5-2020

S’informa a tots els veïns que hi haurà Ple amb caràcter extraordinari el proper dijous 28 de maig

Data:  dijous 28 de maig 
Hora:  12:30 hores
Lloc: A distància (plataforma localretmeet per a la celebració dels òrgans col·legiats a distància per part de les administracions locals mitjançant videoconferència, de manera segura i donant compliment al Decret Llei 7/2020, de 17 de març, i el Reial Decret-Llei 11/2020, de data 31 de març.)

ORDRE DEL DIA:

1- Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’alcaldia des de la darrera sessió de data 13/3/2020 i altres resolucions de l’Alcaldia.

2- Aprovació del calendari laboral

3- Ratificació aprovació contracte de cessió d’espai amb Orange (Antenes Telefonia Mòbil)

4- Ratificació de la licitació, i de l’adjudicació, si s’escau, de la construcció d’una sala polivalent a la Pleta del Prat per a l’impuls de les activitats de muntanya

5- Informe de la Comissió Especial de Comptes, comptes de l’exercici 2019 Ajuntament i CALP

6- Donar compte de la Liquidació pressupost 2019 Ajuntament i CALP: Aprovació del Pla Econòmic Financer (PEF), i tramesa a la Generalitat i Ministerio Hacienda

7- Conveni relatiu a la nova llar d’infants amb els Serveis Territorials d’Educació de Lleida curs20-21 i l’adhesió al pla pilot.

8- Conveni entre els Ajuntaments que formen part de la Comunitat de Municipis cardosencs sobre l’Escola Bressol

9- Conveni DARP i Ajuntament, gestió forestal

10- Conveni Forestal Catalana, SA. i Ajuntament, cabana Ventolau

11- Acceptació de subvencions Diputació de Lleida i altres entitats

12- Informes d’Alcaldia relatius a assumptes de caràcter municipal, en especial referència al coronavirus

El Ple serà transmès en directe per Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mx2IdHhgkzo

Publicat a Plens