Convocatòria i bases contractació personal temporada esquí 2018-2019

Per acord de la Junta General de Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques, SL, empresa titularitat de l’Ajuntament de Lladorre, en sessió del dia 16 d’octubre de 2018 s’han aprovat la convocatòria i les bases del concurs per a la formació de la borsa de treball temporal per a la temporada d’esquí 2018-2019 a l’estació d’esquí d’alta muntanya de la Pleta del Prat de Tavascan. Aquestes bases es poden consultar al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Lladorre.

La qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades puguin presentar sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària al registre general de l’Ajuntament de Lladorre en el termini de deu dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci.

CLIQUEU AQUÍ PER LLEGIR LA CONVOCATÒRIA

Publicat a General, Laboral