Convocatòria borsa de treball per l’estació d’ski de Tavascan 2019-20 i 2020-21

Per acord de la Junta General de Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques, SL, empresa titularitat de l’Ajuntament de Lladorre, en sessió del dia 25 de setembre de 2019 s’han aprovat la convocatòria i les bases del concurs per a la formació de la borsa de treball temporal per a la temporada d’esquí 2019-2020 i 2020-2021 a l’estació d’esquí d’alta muntanya de la Pleta del Prat de Tavascan. Aquestes bases es poden consultar al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Lladorre.

La qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades puguin presentar sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària al registre general de l’Ajuntament de Lladorre en el termini de deu dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci (diumenge 6 d’octubre a les 23:59h).

Consulteu les bases al següent link:
Bases contractacion temporada 2019

Declaració d’incompatibilitats:
declaració incompatibilitats

Instància i presentació de documentació:
sol·licitud CALP

Publicat a Laboral