Condicions ús obligatori de mascaretes en espais públics

Avui ha sortit publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’Ordre SND/422/220, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per l’ús obligatori de mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

S’estableix  l’obligatorietat d’ús de la mascareta en els espais públics sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat de dos metres entre persones.

La mesura, que entra en vigor demà, serà obligatòria per als major de sis anys i estarà recomanada per als infants d’entre tres i cinc.

S’aconsella l’ús de mascaretes quirúrgiques o higièniques.

Queden fora de l’obligatorietat en els següents casos:

– Les persones amb dificultats respiratòries

– Les que tinguin altres contraindicacions de salut degudament justificades

– Les que per la seva discapacitat o dependència puguin presentar alteracions de conducta.

– Les que estiguin fent activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta, com ara beure o menjar.

– Les que es trobin en situacions considerades de causa major.

La mascareta serà obligatòria, tant a la via pública, com en espais a l’aire lliure, i en qualsevol lloc tancat d’ús públic o que estigui obert al públic si no és possible mantenir-hi la distància de seguretat de dos metres entre persones.

De fet, es precisa que l’obligatorietat de l’ús de la mascareta no ha d’anul·lar mesures bàsiques com mantenir la distància o rentar-se les mans.

L’ordre entrarà en vigor demà 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Per més informació podeu descarregar-vos l’OrdreSND/422/220, de 19 de maig.

Publicat a General