Concessió refugi de La Pleta del Prat [ACTUALITACIÓ]

NOTA D’ACTUALITZACIÓ DE TERMINIS: Atès que els darrers dies la pàgina web municipal ha estat inoperativa a causa d’un atac informàtic, s’amplia el termini de presentació d’instàncies fins al dia 14 de setembre de 2017.

Us informem que s’ha obert el termini de presentació de propostes per a la concessió del Refugi de muntanya de La Pleta del Prat i el Servei de Lloguer i l’Escola d’Esquí de l’Estació d’Esquí d’Alta Muntanya de Tavascan.

Edicte sobre el canvi de forma de gestió d’un servei públic i licitació d’un contracte de gestió de serveis públics. CLIQUEU AQUÍ.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT, EL SERVEI DE LLOGUER DE MATERIAL I L’ESCOLA D’ESQUÍ DE L’ESTACIÓ D’ALTA MUNTANYA DE TAVASCAN, LA PLETA DEL PRAT. CLIQUEU AQUÍ.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN LA CONTRACTACIÓ DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL REFUGI DE MUNTANYA DE LA PLETA
DEL PRAT, EL SERVEI DE LLOGUER DE L’ESTACIÓ D’ESQUÍ I L’ESCOLA D’ESQUÍ. CLIQUEU AQUÍ.

ANNEX I. INVENTARI DE MATERIAL DISPONIBLE AL LLOGUER DE L’ESTACIÓ D’ALTA MUNTANYA DE LA PLETA DEL PRAT – TAVASCAN. CLIQUEU AQUÍ.

ANNEX II. INVENTARI DEL MATERIAL I MAQUINÀRIA DISPONIBLES AL REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT. CLIQUEU AQUÍ.

ANNEX III. MAPES D’UBICACIÓ I PLÀNOLS DELS EDIFICIS DE LLOGUER I DEL REFUGI DE LA PLETA DEL PRAT. CLIQUEU AQUÍ.

Publicat a Documentació, Laboral