Bases reguladores concurs oposició de la plaça de secretari interventor interí

S’informa a totes les persones interessades que el divendres van sortir publicades les bases reguladores de concurs oposició de la plaça de secretari interventor interí d’aquest ajuntament.

Podeu consultar-les a l’enllaç que us adjuntem, on trobareu tota la informació. edicte bases reguladores concurs oposició

Publicat a Laboral