BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE SOCORRISTA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LLADORRE – CONCURS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

L’objecte d’aquestes bases és constituir una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “Socorrista de piscina”, categoria “socorrista”, grup de classificació C2, per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Lladorre

Termini de presentació de sol.licituds: 1 de Juny

 

Anunci – bases contractació socorrista

full_sol.licitud_socorrista 2021

Publicat a General