Ampliació ocupació de la via pública amb taules i cadires

Es comunica a tots els veïns i veïnes que l’Ajuntament de Lladorre, ha aprovat, per Decret d’Alcaldia 46/2020 l’ampliació temporal de terrasses de bars i restaurants, sempre i quan es garanteixi l’accessibilitat dels vianants, la seguretat vial i el descans veïnal. Per aquest motiu, s’informa també als titulars dels estabilments de restauració la obligació de comunicar a l’Ajuntament de Lladorre, per mitjà de correu electrònic (ajuntament@lladorre.ddl.net) els metres quadrats previstos a ocupar en concepte de terrassa fins a un màxim d’un 100% més d’espai públic respecte l’espai que se’ls permetia ocupar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el passat 14 de març de 2020.

Lladorre, 2 de juliol de 2020

L’Alcalde

Publicat a General