POUM

El POUM és el Plà d’Ordenació Urbanística Municipal
Et pots descarregar el POUM del municipi de Lladorre, en format PDF, en aquests botons de descàrrega.

POUM LladorreMapes d’ordenació i zonificació dels pobles:aineto1aineto2BoldisJussa1BoldisJussa2BoldisSobira1BoldisSobira2lladorre1lladorre2lleret1lleret2graus1graus2quanca1