ACTUACIONS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU AL MUNICIPI DE LLADORRE

Condicionament de la cabana dels Guerossos, dels GR11 entre Lleret i Boldís Sobirà, dels camins Tavascan a Noarre i Lladorre a Lleret, i de l’aparcament de la Font Verda

En els darrers mesos s’han realitzat actuacions de condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals i, actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades als usos públics, en el marc de les actuacions d’ORDENACIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU AL MUNICIPI DE LLADORRE

Per a poder realitzar les actuacions esmentades, l’Ajuntament de Lladorre ha executat una sèrie d’actuacions, per un Cost total de  86.912,85 Euros, dels quals, 60.000 euros responen a l’ajut financer de la Unió Europea (25.800,00 euros) i de la Generalitat de Catalunya (34.200,00 euros)

En aquest projecte s’ha actuat en quatre punts; la cabana dels Guerossos, el GR11 entre Lleret i Boldís Sobirà, als camins Tavascan – Noarre i Lladorre – Lleret i a l’aparcament de la Font Verda (Polígon 2 i Parcel∙la 373 propietat de l’Ajuntament de Lladorre). Es tracta d’espais que, o bé estan dins del’àmbit del PNAP o són senders, que tot i discorre fora del seu àmbit, donen accés al Parc i condueixen als visitants de forma ordenada i estructurada per una ruta fixada en l’interior de l’àmbit.


Per més informació sobre les actuacions projectades, i els resultats, podeu accedir als següents documents:

 

Publicat a General