Arxius anuals: 2019

Bases reguladores concurs oposició de la plaça de secretari interventor interí

S’informa a totes les persones interessades que el divendres van sortir publicades les bases reguladores de concurs oposició de la plaça de secretari interventor interí d’aquest ajuntament. Podeu consultar-les a l’enllaç que us adjuntem, on trobareu tota la informació. edicte

Publicat a Laboral

Resolució procés de formació de la borsa de treball

Edicte formació borsa CALP

Publicat a Laboral

Horaris entrevistes de personal 4 Novembre

Adjuntem horaris de les entrevistes per a la contractació de personal per a la temporada 2019-20 el dilluns 4 de Novembre. Preguem puntualitat. ENTREVISTES2019

Publicat a Laboral

Llista definitiva admesos i exclosos temporada 2019-20

Resolució definitiva CALP llista admesos i exclosos

Publicat a Laboral

Convocatòria ple extraordinari 21 Octubre

10. convocatòria ple extraordinari 21_10_2019

Publicat a Plens

Llista provisional admesos i exclosos temporada 2019-20

Les entrevistes i les proves de català es realitzaran el dia 4 de novembre. Les persones exclosos tenen un termini de cinc dies hàbils per a presentar al·legacions i esmenes i/o la documentació requerida. Llista d’admesos i exclosos: Resolució presidència

Publicat a Laboral

Edicte de delegació de l’alcaldia

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 52, de 26 de setembre, s’ha resolt el següent: ” Primer. NOMENAR al Sr. Araceli Colomé Abrié, Primera Tinent d’Alcalde, com a Alcalde Accidental des de el dia 27 de setembre de 2019 fins el dia

Publicat a General

Convocatòria borsa de treball per l’estació d’ski de Tavascan 2019-20 i 2020-21

Per acord de la Junta General de Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques, SL, empresa titularitat de l’Ajuntament de Lladorre, en sessió del dia 25 de setembre de 2019 s’han aprovat la convocatòria i les bases del concurs per a la formació

Publicat a Laboral

Edicte de modificació puntual POUM la Molina

El Plenari de l’Ajuntament de Lladorre en sessió extraordinària celebrada el 4 de Juliol del 2019, va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Lladorre e l’àmbit de la Molina de Tavascan Clica aquí per a llegir l’edicte Clica

Publicat a General

Atorgament subvenció Diputació de Lleida

Per Decret de Presidència de la Diputació de Lleida en data 5 de desembre de 2018 va acordar concedir a l’Ajuntament de Lladorre la subvenció de 35.000,00 Euros, per atendre les despeses derivades de la Millora de l’abastament en alta

Publicat a General