Organització municipal

Alcalde
Il·lm. Sr Salvador Tomàs Bosch.

1r Tinent d’Alcalde
Marc Tomàs Gironi.

Regidor
Josep Maria Ticó Colomé.

Regidor
Miquel Font Lladós.

Regidor
Maria Rosa Tutusaus Mitjans.