Nova millora als camins del municipi amb la Diputació

NOTA DE PREMSA

La Diputació de Lleida va publicar al BOP de Lleida en data 29 de desembre de 2016 el Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal per l’anualitat 2016.

La citada convocatòria estava destinada a finançar les actuacions de millora de l’estat de camins, consistents en obres i actuacions de conservació, manteniment i reparacions menors dels camins de titularitat municipal. Els imports a percebre per els Ajuntament de Lleida estava formada per un import fix de 4.000 Euros per Ajuntament i un import variable de 10 Euros per quilòmetre quadrat de superfície del terme municipal.

Atès la petició de subvenció realitzada i l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida de data 31 de juliol de 2017 va acordar concedir a l’Ajuntament de Lladorre la subvenció de 5.480,00 Euros, per realitzar les actuacions en el termini d’un any des de la seva concessió o bé despeses executades durant total l’anualitat de la convocatòria previs a la resolució de la convocatòria.

Aquesta subvenció atorgada per la Diputació de Lleida han permès a l’Ajuntament de Lladorre netejar i acondicionar els camins públics del terme municipi i millorar el talús del Barranc de Boldís; actuació que s’ha dut a terme duran els mesos d’octubre i novembre del 2017.

Actuació realitzada gràcies a la col·laboració de la Diputació de Lleida.

Podeu veure la nota de premsa en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a General

Visites guiades a la Central Hidroelèctrica de Tavascan

VISITES GUIADES CONCERTADES TOTS ELS FESTIUS, DIVENDRES I DISSABTES.

Particulars
– Horari: visita concertada central hidroelèctrica divendres i dissabtes a les 16:00h
– Durada : 1 h 30 min
– Preu: adults 7,00 €
– menors de 5 a 12 anys acompanyats d’un adult 4,00 €
– no podran entrar els menors de 5 anys).

________________________________________

Escolars
– Horari: visita concertada central hidroelèctrica tardes 16:00h
– Durada: 1h 30 min
– Preu: 4 € (entrada gratuïta a tutors i professors)
– Consideracions: L’entrada a la Caverna de Tavascan es realitza en grups de fins a 15 persones.

________________________________________
Grups de gent gran ( més de 65 anys)
– Horari: visita concertada audiovisual divendres i dissabte
– Durada: 30 min
– Preu: 2 €
– Consideracions: Projecció de l’audiovisual “Territori, Aigua i Energia” a l’aula del Centre d’Interpretació. Exposició permanent de fotografies sobre la construcció del complex i també de les altres centrals de Catalunya. Visita de l´església de Tavascan , Pont Medieval , monument de l´Aiguadora. *S’exclou la visita a la Caverna de Tavascan.

________________________________________

Grups de 10 persones
– Horari: visita concertada audiovisual divendres i dissabte.
– Durada: 1 h
– Preu: 4€
– Consideracions: Projecció de l’audiovisual “Territori, Aigua i Energia” a l’aula del Centre d’Interpretació. Exposició permanent de fotografies sobre la construcció del complex i també de les altres centrals de Catalunya. Visita de l´església de Tavascan , Pont Medieval , monument de l´Aiguadora. *S’exclou la visita a la Caverna de Tavascan.

________________________________________

Concerta una visita: central@tavascan.net
Publicat a General

Tavascan es promociona a la Fira de Muntanya de Vic

L’Ajuntament de Lladorre i l’Estació presenten la nova temporada d’hivern en aquest certamen firal que té lloc del 3 al 5 de novembre de 2017

L’Ajuntament i l’Estació de Tavascan tenen un estand durant tot aquest cap de setmana a la Fira de Muntanya de Vic per tal de presentar-hi els seus atractius i promocionar la nova temporada d’hivern. L’Estació d’Alta Muntanya comparteix espai amb Esportec, l’empresa concessionària de l’Escola d’esquí i el Refugi.

El proper cap de setmana, l’Estació també estarà present a la Fira de Reus dedicada a la neu.

D’aquesta manera, l’Ajuntament continua la promoció dels seus diferents elements turístics de cara a buscar nou públic per tal que conegui els atractius del territori.
Publicat a Fires

Edicte CALP – Borsa de treball estació de Tavascan La Pleta del Prat

Edicte de Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques SL amb admesos i exclosos borsa de treball estació de Tavascan La Pleta del Prat.

Podeu veure l’edicte en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a Laboral

Edicte EH – Concurs xofer camió UNIMOG

Edicte d’Esports d’Hivern sobre els admesos i exclosos en el concurs xofer camió UNIMOG.

Podeu veure l’edicte en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a Laboral

Convocatòria de ple – 27 octubre de 2017

Us informem del proper ple de l’Ajuntament de Llaodrre.
DATA: 27 d’octubre de 2017
HORA: 11:00 hores
LLOC: Sala d’Actes de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
2. Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’Alcaldia.
3. Adjudicació definitiva de la contractació mitjançant la modalitat de concessió de la gestió del servei del refugi de muntanya de la Pleta del Prat, el servei de lloguer de l’estació d’esquí i l’escola d’esquí.
4. Aprovació inicial, si s’escau, de l’ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
5. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria i les bases del concurs per a seleccionar un tècnic de turisme.
6. Derogació, si s’escau, de l’ordenança de reglament regulador del Registre municipal de parelles estables i dissolució del registre.
7. Baixa comptable compte de tresoreria.
8. Moció de condemna de la violència d’aquest 1 d’octubre.
9. Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
10. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
11. Informes d’alcaldia
12. Tràmits d’urgència.
13. Torn obert de paraula

Podeu descarregar-vos el document en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a Plens

Convocatòria i bases concurs borsa de treball temporal de d’oficial 2a – conductor camió unimog per l’empresa municipal EH

– Convocatòria i bases concurs borsa de treball temporal de d’oficial 2a – conductor camió unimog per l’empresa municipal Esports d’Hivern. Podeu descarregar els documents en aquest enllaç: cliqueu aquí

– Model de sol·licitud. Podeu descarregar-lo en aquest enllaç: cliqueu aquí.

– Model declaració incompatibilitats. Podeu descarregar-lo en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a General, Laboral

Convocatòria i bases concurs borsa de treball temporal de l’estació d’esquí de Tavascan per l’empresa municipal CALP

Us adjuntem les bases per a la convocatòria:

– Convocatòria i bases concurs borsa de treball temporal de l’estació d’esquí de Tavascan per l’empresa municipal CALP.
Podeu descarregar les bases en aquest enllaç: cliqueu aquí

– Model sol·licitud. Podeu descarregar el model en aquest enllaç: cliqueu aquí

– Model declaració incompatibilitats. Podeu descarregar el model en aquest enllaç: cliqueu aquí

Publicat a General, Laboral

Bases de la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu per a l’empresa municipal CALP

Us adjuntem les bases per a la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu de caràcter temporal per l’empresa municipal Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques (CALP).

Teniu les bases en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a Documentació, General, Laboral

Concurs Secretaria-Intervenció [ACTUALITZACIÓ]

Per acord del ple municipal de l’Ajuntament de Lladorre en sessió del dia 28 de juliol de 2017 s’han aprovat les bases del concurs per a proveir interinament la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Lladorre així com la convocatòria del corresponent concurs de selecció de personal. La qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades pugin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària al registre general de l’Ajuntament de Lladorre en el termini de vint dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Atès que els darrers dies la pàgina web municipal ha estat inoperativa a causa d’un atac informàtic s’amplia el termini de presentació d’instàncies fins el dia 12 de setembre de 2017.

Podeu veure les bases en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a Documentació, General, Laboral