Convocatòria de ple – 27 octubre de 2017

Us informem del proper ple de l’Ajuntament de Llaodrre.
DATA: 27 d’octubre de 2017
HORA: 11:00 hores
LLOC: Sala d’Actes de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
2. Coneixement i ratificació si s’escau, de Decrets d’Alcaldia.
3. Adjudicació definitiva de la contractació mitjançant la modalitat de concessió de la gestió del servei del refugi de muntanya de la Pleta del Prat, el servei de lloguer de l’estació d’esquí i l’escola d’esquí.
4. Aprovació inicial, si s’escau, de l’ordenança municipal de tinença i protecció dels animals.
5. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria i les bases del concurs per a seleccionar un tècnic de turisme.
6. Derogació, si s’escau, de l’ordenança de reglament regulador del Registre municipal de parelles estables i dissolució del registre.
7. Baixa comptable compte de tresoreria.
8. Moció de condemna de la violència d’aquest 1 d’octubre.
9. Moció per exigir la llibertat dels presidents d’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
10. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.
11. Informes d’alcaldia
12. Tràmits d’urgència.
13. Torn obert de paraula

Podeu descarregar-vos el document en aquest enllaç: cliqueu aquí.
Publicat a Plens